Skip to the content

Billund BioRefinery indvies

Ringen sluttes på flere måder, når fhv. miljøminister, MF Ida Auken foretager den officielle indvielse af Billund BioRefinery – et fyrtårnsprojekt, hun selv var med til at sætte i gang i sin ministertid.

Indvielsen foretages sammen med Pernille Blach Hansen, formand for MUDP (Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram), som sammen med VTUF (Vandsektorens Teknologiudviklingsfond) har støttet demonstrationsprojektet, der har vundet stor interesse og anerkendelse verden over.

Indvielsen sker samtidig med åbningen af det store årsmøde for Spildevandsteknisk Forening – og du er inviteret til at deltage i begge dele!