Skip to the content

Inden du smutter: Hvor tilfreds var du overordnet med dit besøg på vores hjemmeside?

Har du lyst til at uddybe dit svar kan du gøre det her nedenfor

SENDSpring over

Billund BioRefinery indvies

Ringen sluttes på flere måder, når fhv. miljøminister, MF Ida Auken foretager den officielle indvielse af Billund BioRefinery – et fyrtårnsprojekt, hun selv var med til at sætte i gang i sin ministertid.

Indvielsen foretages sammen med Pernille Blach Hansen, formand for MUDP (Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram), som sammen med VTUF (Vandsektorens Teknologiudviklingsfond) har støttet demonstrationsprojektet, der har vundet stor interesse og anerkendelse verden over.

Indvielsen sker samtidig med åbningen af det store årsmøde for Spildevandsteknisk Forening – og du er inviteret til at deltage i begge dele!