Skip to the content

Krüger - Exelys

Exelys™ Package er termisk hydrolyse af slam. Når slammet trykkoges, produceres større mængder af biogas end normalt, samtidig med at mængden af slam bliver mindre. Selvom slammet trykkoges, er løsningen energieffektiv, og den resterende mængde slam er hygiejniseret og kan komme direkte på landbrugsjorden bagefter. 

Læs mere om Exelys på vedlagte link:

Kruger_Exelys