Skip to the content

Billund BioRefinery - Resultat af BBR 2017

Fremtidens renseanlæg, Billund BioRefinery, bygger på nyudvikling og en kombination af teknologier, som er unik på verdensplan. Det omfatter bedre spildevandsbehandling og udnyttelse af spildevandets ergiindhold i kombination med organisk affald.

Læs hele rapporten her:

Resultat af BBR 2017