Skip to the content

Krüger - Beskrivelse af BBR projektet

Avanceret spildevandsteknologi


Fyrtårnsprojektet Billund BioRefinfery er det hidtil mest ambitiøse udviklingsprojekt inden for dansk spildevandsteknologi. Udgangspunktet har været Grindsted Renseanlæg, som er blevet opgraderet til en ny type raffinaderivirksomhed.

Fremtidens renseanlæg, Billund BioRefinery, bygger på nyudvikling og en kombination af teknologier, som er unik på verdensplan. Det omfatter bedre spildevandsbehandling og udnyttelse af spildevandets energiindhold i kombination med organisk affald. Her er spildevand og husholdningsaffald råstof for produktion af rent vand, biogas samt organisk gødning til landbrugsformål.

Anlægget har gennem de senere år fungeret som globalt udstillingsvindue for dansk spildevandsteknologi og derigennem støttet dansk teknologieksport.

Læs mere om projektet her:  Krüger - Beskrivelse af BBR