Skip to the content

Biogas fra biomasse - naturens eget brændstof 


Organisk materiale rummer masser af god energi fra naturens evige kredsløb, og det udnyttes meget effektivt i Billund BioRefinery.

Den patenterede Exelys™-teknologi , der er et centralt element i Fremtidens Renseanlæg, hæver produktionen af biogas med hele 50 pct. i forhold til traditionelle anlæg, og samtidig nedsættes slammængderne med 30 pct.

Biogassen består af methan og kuldioxid, og det er et produkt med mange og meget fleksible muligheder for anvendelse. Også i en omskiftelig fremtid, hvor der er potentiale for endnu flere forskellige produkter og biprodukter.

Lige nu bruges biogassen til produktion af elektricitet og varme, men methan og brint kan f. eks. også bruges til drift af brændselsceller i fremtiden. Biogassen kan også bruges som brændstof i biler, til produktion af biologisk nedbrydelig bioplast, til proteinproduktion, til lagring af CO2 i algeproduktion og på en lang række andre områder.

Billund BioRefinery sørger for at udnytte energien - på en effektiv og fleksibel måde.

Varme tanker for fremtiden
- uden spild af energi

Biogassen fra organisk affald og spildevand kan bruges til produktion af varme til fjernvarmenettet på en meget effektiv måde.

Via bioforgasning får man den størst mulige udnyttelse af energiindholdet, og ressourcerne udnyttes mere avanceret end ved bare at brænde affaldet.

Fremtidens Renseanlæg producerer både varme til eget forbrug og lever samtidig overskudsvarme til det offentlige fjernvarmenet samt til lokale aftagere som industri og landbrug.

Det er effektiv udnyttelse af ressourcerne - i et sundt og naturligt kredsløb.

Følg strømmen
- til en bæredygtig fremtid

Det lokale kredsløb for Billund BioRefinery omfatter også strømledningerne ud til alle kunderne i området, som i øvrigt selv ejer anlægget.

Kunderne sorterer deres grønne husholdningsaffald, der bringes til Billund BioRefinery og omdannes til ny energi ved hjælp af bioforgasning. Biogassen er meget fleksibel og kan bl.a. bruges til produktion af varme og elektricitet samt en lang række andre, interessante produkter.

Allerede nu er udnyttelsen af energi i affaldet så effektiv, at cirka 700 private husstande i området forsynes med elektricitet, som er produceret på borgernes eget affald. I fremtiden bliver det endnu mere i takt med, at Fremtidens Renseanlæg bliver realiseret.

God energi går begge veje - og udbyttet strømmer tilbage til kunderne.