Skip to the content

Bedre rensning - lavere energiforbrug 


Fremtidens Renseanlæg arbejder først og fremmest mere effektivt - både når det gælder bedre vandrensning og lavere energiforbrug.

Vi bruger bedre og mere intelligent styring i forhold til både kloak-opland og nedbørsmængder - også via forudgående overvågning og varsling ved f.eks. store regnskyl.

Samtidig foregår selve spildevandsrensningen langt mere effektivt og med et markant lavere energiforbrug. Det bidrager til at gøre Fremtidens Renseanlæg til en "Energifabrik", der producerer mere energi, end der forbruges til rensning af spildevand og håndtering af affald.

Men selve kerneproduktet i et renseanlæg - renere vand - bliver også kraftigt forbedret. Spildevandsrensningen sker med lavest mulig anvendelse af kemikalier, og rensningen er så effektiv, at vandet ligger helt nede på 25 pct. af de maksimale udledningskrav.

Billund BioRefinery er ikke bare Fremtidens Renseanlæg - det er også det økologiske bindeled i kredsløbet mellem samfund og natur. Faktisk er vandet i renseanlægget så rent , at vi ikke kan holde fiskene væk...

Men selve kerneproduktet i et renseanlæg - renere vand - bliver også kraftigt forbedret. Spildevandsrensningen sker med lavest mulig anvendelse af kemikalier, og rensningen er så effektiv, at vandet ligger helt nede på 25 pct. af de maksimale udledningskrav.

Billund BioRefinery er ikke bare Fremtidens Renseanlæg - det er også det økologiske bindeled i kredsløbet mellem samfund og natur. Faktisk er vandet i renseanlægget så rent , at vi ikke kan holde fiskene væk...

 

 

Bedre vandkvalitet - og mere liv

Fremtidens Renseanlæg er så effektivt, at det i sig selv er en "Energifabrik", der producerer mere energi, end der bruges på behandlingen af spildevand og affald.

Men vi glemmer selvfølgelig ikke den grundlæggende opgave for et renseanlæg - at rense spildevandet bedst muligt. Oven i købet flytter vi grænserne for, hvad der er muligt.

Billund BioRefinery renser vandet så godt, at vi når op på den allerhøjeste, økologiske standard i vandløbene, og omgivelserne påvirkes ikke af kloak eller renseanlæg.

Der kommer dog en påvirkning, men det bliver i den meget positive retning. Billund BioRefinery udleder det rensede vand til Grindsted Å, som fremover bliver et endnu større Eldorado for lystfiskere.

I fremtiden vil både laks, lystfiskere og andre naturelskere få endnu højere livskvalitet - i et smukt kredsløb med naturen.